Χοιρινό Ελλάδος

kefalasmeat.gr

Οσομπούκο Χοιρινό Ελλάδας

7.50€