>

Τρόποι αποστολής - Επιστροφές

 Τρόποι αποστολής

Η αποστολή των προϊόντων σας γίνεται με μεταφορική στην πόρτα σας, στην χαμηλότερη τιμή.


Πολιτική Επιστροφών

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα προϊόντα, εφόσον έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Η επιστροφή γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1). Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

2). Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, κατ’ ελάχιστο δεν θα γίνονται δεκτά.

Επίσης στην περίπτωση που παραλειφθεί ελαττωματικό προϊόν λόγω της μεταφοράς ή ελλιπούς τρόπου συσκευασίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση εγγράφως / ηλεκτρονικά / τηλεφωνικά και προσκόμιση φωτογραφίας στο email της επιχείρησης (info@kefalasmeat.gr) με σκοπό την εξακρίβωση της καταγγελίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, βαρύνουν την επιχείρηση, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

3.) Έχετε το δικαίωμα επιστροφής, του αγορασμένου προϊόντος με μεταφορική εταιρεία συνεργασίας του kefalasmeat.gr και αν είναι η πρώτη επιστροφή ή αλλαγή, δεν χρεώνεστε μεταφορικά .